Notícies de Barxeta

CONSULTES POPULARS


 


www.llibertat.cat

Malaguenya de Barxeta -La tia Milieta Seguí ens va ensenyar les dos primeres coples i entre Lola Tortosa i Albert Climent la completaren afegint la tercera copla- PEP GIMENO 'Botifarra'.
...
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidu...
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidu...

Pàgines